בלונים
בסימן טוב בן בא לנו

הננו מתכבדים להודיעכם על הכנסת בנינו בבריתו של אברהם אבינו.

ביום חמישי כ"ד באדר 7.3.2022.

באולמי דותן באיזור תעשיה נתניה,
רחוב המלאכה 3. 

נשמח לראותכם בין אורחינו.

המשפחה המאושרת.

אנא אשרו הגעתם במידה ולא תגיעו רשמו 0