דוגמא להודעה לברית 6

בלונים

י"ג בתשרי יום חמישי אי"ה"אולמי JOYS"ש"ד 12 נתניהקבלת פנים 18:30חופה 19:30מצפים לראותכםאנא אשרו הגעתכם ניווט למקום האירוע

דוגמא לברית 5

שמחים ונרגשים להודיעכם על הכנסת בנינו בבריתו של אברהם אבינו שתתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ה בסיוון"בוינו אירועים – VINO"14.06.1111בשעה 13:00דרך שלמה 102, פתח תקווהנשמח לראותכם משפחת לוי אנא אשרו הגעתכם לניווט לאירוע לחצו

דוגמא לברית 4

בעזרת ה' יתברךנכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינואי"ה ביום חמישי 2.3.2023 א' באדר בשעה 13:00 באולמי נריהאולם בית כנסת הרש"ב,סימטת הרימון 9בית שמש משפחת לוי ניווט למקום האירוע

דוגמא לברית מילה 2

בסימן ובמזל טוב שמחים ונרגשים להודיעכםעל הכנסת בנינובבריתו של אברהם אבינו שתתקיים אי"ה ביום שני, חשוון תשפ״ג (01.01.01)"באולם אירועים"אשקלון קבלת פנים 13:00חיתוך בשעה 14:00משפחת לויאנא אשרו הגעתכםבמידה ולא תוכלו להגיע רשמו 0

דוגמא לברית מילה 1

בשעה טובה שמחים ונרגשים להודיעכם על הכנסת בנינובבריתו של אברהם אבינושתתקיים אי"ה ביום שני, חשוון תשפ״ג(01.01.01)"באולם אירועים"אשקלוןקבלת פנים 13:00חיתוך בשעה 14:00משפחת כהןאנא אשרו הגעתכםבמידה ולא תוכלו להגיע רשמו 0