maya & alon

חינה

היננו שמחים להזמינכם
לטקס החינה שלנו.
שיתקיים ביום חמישי
12/12/2009
כ"ז בכיסלו  תשנ"ט
בשעה 19:20
—————————-
באולמי גן הפקאן ירושלים
ש"ד צבי יחזקל 43
—————————-
מצפים לראותכם מאיה ואלון
אנא מלאו את אישור ההגעה
במידה ולא תוכלו להגיע רשמו 0

תמונה אולם1